Print

Sanatı tarihsel bir bakış açısıyla düşündüğümüzde her zaman yeni konseptler ve anlamların ortaya çıktığını görürüz. Sanatçılar kendi kimliklerini kaybetmeden farklı disiplinlerde hareket ederler. Sanat türleri gelişmeye devam ederken, eski fikirler yok olmaz, kavramsal yaklaşımlar yeniden uygulanır ve yenileri ortaya çıkar. Modern Sanatlar bölümünde öğrencilerin kendi görsel dillerini oluşturmaları istenmektedir. Bundan dolayı dersler geniş kapsamlı olarak stüdyo odaklı hazırlanmıştır. Özgür ve kuralları sorgulayarak ortaya konulacak çalışmalarda öğrencilerin farklı bölümlerden dersler alarak bakış açılarını ve sanatsal ifadelerini geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Zorunlu Dersler

Ders Course Credits
Tonalizm Tonalism 3
Sembolizm Sembolism 3
Geç İzlenimcilik Post-empresyonism 3
Yeni İzlenimcilik Neo-empresyonism 3
Dışavurumculuk Ekspresyonism 3
Fovizm Fauvism 3
Köprü Grubu Die Brücke 3
Yeni Sanat Art nouveau 3
Kübizm Cubism 3
Fütürizm Futurism 3
Süprematizm Süprematism 3
Yeni Nesnellik Neue Sachlichkeit 3
Konstrüktivizm Constructivism 3
Art Deco Art Deco 3
De Stijl De Stijl 3
Gerçeküstücülük Surrealism 3
Soyut Yaratıcılık Abstraction-Creation 3
Toplumsal Gerçekcilik Social Realism 3
Soyut Dışavurumculuk Abstract Expressionism 3
Aksiyon Resmi Action Painting 3
Renk Alanı Color Field Painting 3
Art informel Art informel 3
Art brut Art Brut 3
Taşizm Tachism 3
Neo-dada Neo-dada 3
Pop Art Pop Art 3
Durumculuk Situationism 3
Amerikan Figüratif Dışavurumculuğu American Figurative Expressionism 3
Op art Op art 3
Geç-resimsel soyutlama Post-painterly Abstraction
Sert kenar resmi Hard-Edge Painting 3
Fluxus Fluxus 3
Minimalizm Minimalism 3
Kavramsal sanat Conceptual Art 3
Performans sanatı Performance Art 3
Fotogerçekçilik HiperrealiSm 3
Süreç Sanatı Process Art 3
Bilgisayar Sanatı Computer Art 3
Oluşum Happenings 3
Lirik Soyutlama Lirik Abstraction 3
New York Okulu New York School 3
Yeni Gerçekcilik Nouveau Réalism 3
Land Art Arazi sanatı 3
Post-Minimalizm Post-Minimalism 3

 

Seçmeli Dersler

Dijital Fotoğrafçılık Digital Photography 2
Kültürel Sanat Tarihi Cultural History of Art 2
Deneysel Etkileşim I Experimental Interaction I 2
Medya Sanatı I Media Art I 2
Medya Sanatı II Media Art II 2
Deneysel Etkileşim I Experimental Interaction II 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
Yardıma mı ihtiyacın var ?
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim.