Yeni Konular

Görsel  Sanatlar Eğitimi

nevart_akademi_görsel_sanatlar_560x320

Görsel: https://www.behance.net/simonprades

Görsel sanatlar eğitimi bireyin yaratıcılık ve yeteneklerini bir seviyeye ulaştırmak, duygu, düşünce, gözlemlerini anlatabilmek amacıyla yapılan eğitimdir. Görsel sanat eğitimi, bireyin estetik yargılarını geliştirirken, ifade becerisini doğru biçimlerle aktarmasını sağlar. Yaratıcılığı, potansiyeli geliştirmeye, estetik bilinci örgütlemeyi amaçlar. Görsel sanatlar eğitiminde göz önünde tutulması gereken yetenek olmamalıdır. Çünkü bu eğitim sadece yetenekli kişiler için, öğrenci ya da bir topluluk için değildir. Görsel sanatlar eğitimi her yaştan birey için geçerli ve gereklidir.

Görsel sanatlar eğitimi toplumsal açıdan bakıldığında üretkenliği desteklemek, sosyal ilişkiler açısından da hayatta önemli bir yere sahiptir. Eğitimde sadece düz anlatımla öğrenme sürecinin gerçekleştirmeye inanmak yanlış olur. Birey görsel sanatlar eğitimiyle görerek bizzat uygulayarak süreç içinde katılımcı durumunda olur. Sanat eğitiminde oluşan yanlış bir algı vardır. Bu eğitim sadece sanatçı yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilmez. Bireyin hayatında aktarım gücünü yaratıcılıkla yaşamın içinde olarak yer tuttuğundan; bilişsel, duyuşsal, psikomotor becerilerin en üst seviyeye çıkmasını sağlar. Bireyin hayatında düşünce yaşamı olarak kademeli bir pratiğin oluşmasında en büyük yardımcıdır. En başta kişinin bakış açısının değişmesinde rolü büyük ölçüdedir.

‘’Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayağılığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir.’’  Bernard Shaw’ın sözlerinden de yola çıkarak sanat eğitiminin kişide geliştirdiği her davranışın toplumsal açıdan bakıldığında birlikte yaşama kültürüne katkılarının önemini yadsımak büyük hata olacaktır. Çünkü sanat eğitimiyle yoğrulmuş her birey yalnızca kendi zevk ve düşüncelerinin peşinde koşan değil, çevresiyle bütünlüğü sağlamış ve etrafındakilerin değerlerinin, düşüncelerinin, farklarının olduğunu kabullenmiş bir düşünce sistemiyle hareket edecektir. Görsel sanatlar eğitimin gerekliliği en küçük halkadan başlayarak en büyük halkaya giden önemi her fırsatta dile getirilmeli ve üzerinde durarak hayatımız da yeri artmalıdır.

 

Similar Posts

One thought on “Görsel  Sanatlar Eğitimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
Yardıma mı ihtiyacın var ?
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim.