Ana sayfa » Çocuklar için Sanat ve Tasarım Eğitimi

Çocuklar için Sanat ve Tasarım Eğitimi

Print

Çiz Boya(yaş 05-07)

Çiz-Boya eğitim programı sürecinde çocuğun ifade etmek istediği imge parçalarını bilmesi ve birimlerin yönlerini tayin edebilmesi hedeflenir.
Düşlerini basit ve şematik olarak anlatmaları için yapılan sanatsal etkinlikler ile çocuk duygu ve düşüncelerini ortaya koyacak girişimler de bulunur, çevresindeki objeleri betimler. Okul öncesi sanatsal eğitim ailenin çocuğunu tanıması ve onu hangi alanlara yönlendirmesi gerektiği konusunda bir fikir verir.
Çiz-Boya eğitim sürecinin temel hedefi öğrencinin dikkat kabiliyetinin artması ve detayları fark edebilmesidir. Bu süreç içerisinde çocuğun planlı düşünebilme yolunda ilk adımları atması sağlanır. Böylece çocuğun hem kişisel hem de sanatsal anlamda gelişimine katkı yapılır.

Eğitim programı birer yıllık iki aşamadan oluşmaktadır. Her yıl sonunda velinin isteğine bağlı olarak öğrencilere, modern tanıtım unsurlarının kullanıldığı geniş katılımlı kişisel veya karma sergiler düzenlenir.

Detaylı bilgi için tıklayın

Akrilik Eylem(08-10)

Çocuğun kendini sanatsal olarak ifade etmesine olanak tanıyan kültüre, araştırmaya dayalı disiplinlerarası bir eğitim programıdır. 08-10 yaş düzeyi çocuğun davranış temellerinin kesinlik kazanmaya başladığı yaşlar olduğundan çocukların eğlenirken davranış disiplini elde etmesi hedeflenir.
Renk bilgisinin aktiviteler ile birlikte kavratılmasının hedeflendiği program sürecinde çocuğun tatmin edici sonuçlar elde etmesi sağlanır.
Resim yoluyla bir değer olarak kendini ifade etmeye başlayan ve beğeni ile izlenen çalışmalar ortaya koyan çocuklar bu program sonucunda geniş katılımlı sergile ile başarı hazzı tatmaktadır.
Resim yoluyla başarı hazzını tadan çocuk eğitim hayatında bu başarıyı tekrar edebilmek için çaba sarf etmekte, program sürecinde elde ettiği çalışma disiplinini okul derslerinde de uygulamaya çalışmaktadır.

Eğitim programı birer yıllık iki aşamadan oluşmaktadır. Her yıl sonunda velinin isteğine bağlı olarak öğrencilere, modern tanıtım unsurlarının kullanıldığı geniş katılımlı kişisel veya karma sergiler düzenlenir.

Detaylı bilgi için tıklayın

 

Ben Sanatçıyım(yaş 11-12)

Ben sanatçıyım eğitim programında düşsel gelişime ilişkin öğrenme ve öğretme yöntemlerini rasyonel duruma getirmek suretiyle çocuğun, sanatı estetik bir olay olarak algılayıp kendi içsel dürtülerini ifade etmeye çalışması hedeflenir.
Bu eğitim programı sürecinde temel amaçlardan biri çocuğun kendini fark etmesi ve farklılıkları ile sosyal çevresinde yer bulmaya çabalaması sağlanır.
Sanatsal çalışmalarda temel bilgilerin planlı olarak öğretildiği program sürecinde öğrencinin hangi sanatsal alanda başarılı olabileceği ve hangi konularda daha yetenekli olduğu gözlemlenir ve yoğunlaşmak istediği sanatsal etkinlik alanına yönlendirilir.

Eğitim programı birer yıllık iki aşamadan oluşmaktadır. Her yıl sonunda velinin isteğine bağlı olarak öğrencilere, modern tanıtım unsurlarının kullanıldığı geniş katılımlı kişisel veya karma sergiler düzenlenir.

Detaylı bilgi için tıklayın

 

Bileşik sanatlar(13-15)

Çocuklara yönelik sanat eğitimi grubunun son seviyesi olan Bileşik Sanatlar Eğitim Programı’nda düzensizlikten rahatsız olan ve çevresini güzelleştirmeyi sosyal bir sorumluluk olarak ele alan, sanatsa bireylerin yetiştirilmesi hedef alınmaktadır.
Program süresince öğrencinin özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerinin geliştirilebilmesine yönelik çalışmalar yapılır. Program sanat yoluyla ifade olanağı vererek ruh sağlığına yardımcı olabilme yönünde azımsanmayacak katkılar sağlar. Çocuğun kendini tanıması ve hangi alanda ne yapmak istediği konusunda düşünmesine yardımcı olur. Bu durum çocuğa hem üniversiteye hazırlık hem de üniversite döneminde büyük avantaj sağlar.
Plastik sanatların birçok alanı ile birlikte geleneksel ve modern çalışmalardan kişisel beğenisi doğrultusunda farklı etkinlikleri tecrübe eden öğrenci programın birinci aşaması sonunda sunum ve sergiye yönelik eserler üretmek için çaba sarf eder.

Eğitim programı birer yıllık iki aşamadan oluşmaktadır. Her yıl sonunda velinin isteğine bağlı olarak öğrencilere, modern tanıtım unsurlarının kullanıldığı geniş katılımlı kişisel veya karma sergiler düzenlenir