Sanat

Halka Yol Gösteren Özgürlük

 Fransız Devrimi, 18. ve 19. yüzyıllardan başlayarak bugüne değin süren, modern ekonomi, stateji, sosyoloji ve teknolojik potansiyellerin düşünsel temellerini oluşturur. Makineleşmenin getirisi kapitalizmi büyütmüş ve sınıf farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küçük yerleşim yerlerinde yaşayan ve topraktan başka geçim kaynağı olmayan insanlar, topraklarını yavaş yavaş kaybedince ve  ulaşım sistemlerinin gelişmesiyle kentlere göçler etmiş, kent yoksulluğu ortaya çıkmıştır.

Toprakları ellerinden alınan ve mülksüzleştirilen insanlar, ayak uydurmakta zorlandıkları sistemin altında gittikçe ezilirken, diğer yandan da burjuvazinin soylular sınıfına geçme isteğini protesto ve alaşağı etmek için sokaklarda küçük çapta isyanlar çıkarmaktaydılar. Tiyatrolar, Fransa Monarşisi ve iktidarla alay eden eserlerini sergilemekten kaçınmazken, ressamlar, felseficiler ve aydınlar Fransız Devrimi’ne giden yolun düşünsel ve kültürel temellerini oluşturmuşlardır. Yeni Klasikçilik (Neoklasizm),  Barok ve Rococo uslubunun süslemeciliğine karşı bir akım olarak sanat tarihinde kendi yerini edinmiştir. Sanatçılar, din adamları ve kiliseler için çalışmaktan ziyade, bireysel ve öznel durumlarına eğilmişler ve kendilerini kabul ettirmişlerdir. C. Baudelaire tarafından  ilk modern olarak tanımlanan  devrim sanatçısı  Eugene Delacroix, Halka Yol Gösteren Özgürlük tablosu, 1830 yılında 10. Charles’ın devrilmesini sağlayan 3 gün süren halk ayaklanmasını tasvir eder.

Resimde özgürlüğü simgeleyen yarı çıplak kadın bir elinde tuttuğu, Eşitlik, Adalet ve Kardeşliği simgeleyen üç Renkli Fransız bayrağı ve diğer elindeki tüfeğiyle, ölü barikatını aşmak için arkasından gelen devrimcileri yönlendirmektedir. Kadının elbiseleri yırtıktır, göğsü ve ayakları çıplaktır, başında Frigler’den kalma bir başlık vardır, bu başlık, kölenin özgürlüğünü elde ettiğinde taktığı başlıktır. Kadın figürü, diğer figürlerden soyutlanıp barikattan yükselip, hem bütünü temsil edip hem de o bütünsellikten sıyrılıp tek bir beden olur, yüzünde hiçbir yumuşak ifade yoktur, üzerinde durdukları barikattaki cesetler, kendilerini devrime feda eden fakir ve vatansever yurttaşları simgelerken diğer taraftaki ölü asker de devrik monarşinin simgesidir.

Resimdeki figürler, halkın sosyal adaletsizlik içinde ayrıştığı sınıf farklılıklarını temsil eder. Arkadan gelen ve elindeki silahı havaya kaldıran figür siyah kadife bir şapka takmıştır, Devrimci öğrencilerin tuttuğu safı belli etmekte kullandığı bir şapkadır. Delacroix bu figürü, Victor Hugo’nun Sefiller romanındaki Gavroche karakterinden esinlenerek kurgulamıştır. Soldaki beyaz gömlekli figür ise, göçmen bir işçidir, yanındaki silindir şapkalı adam ise, burjuvaziyi simgeleyen bir kent beyefendisidir. Bu figürün Delacoix’nın kendisi olduğu tartışmalıdır, çünkü Delacroix devrime  bizzat katılmamış, sanatının devrime en büyük olacağını düşünmüştür, ayrıca Delacroix’yı tanıyanlar, onun resimdeki gibi olmadığını ve şık bir beyefendi olduğunu söylemişlerdir. Resmin sol altında yer alan genç figür ise, yine bir öğrencidir, bu sefer başında muhtemelen Ölü bir Fransız askerden aşırdığı şapkası ve giysileri bulunmaktadır. Tablo, genel itibariyle Fransız halkının, sınıf farklılığı gözetmeksizin  devrimi desteklediğini göstermektedir. Devrim, tavandan değil, tabandan gelmektedir ve büyük devrimi halk gerçekleştirmiştir.

Fonda Notre Dame Katedrali ve yükselen dumanlar içinde  gerçekleşen kargaşa, devrim ve devrimciliğin Fransa’yla anılacağına dair vatansever duygulara işarettir

Fransız Devrimi ile Aydınlanma Dönemi sona ermiş, kültür ve sanat alanında Romantik Dönem başlamıştır. Delacroix Romantik Dönemin bilinen en iyi sanatçıları arasındadır. Eser, eleştirmenler tarafından beğenilmemiş, politik mesajı nedeniyle uzun süre saklanmıştır, ancak 33 yıl sonra sergilenen eser, Delacroix ölünceye dek onun yanında kalmıştır. Özgürlük, Fransız Devrimi’nin en önemli simgesidir ve modern çağın en önemli yapıtlarından biridir.

 

Kaynak:http://www.eugenedelacroix.org/

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
Yardıma mı ihtiyacın var ?
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim.