Tasarım Küresel Rekabette Belirleyici bir Aktördür

Üretimi esas alan günümüz dünyasında tasarım ve teknoloji politikaları belirlenirken bu iki etken arasında giderek artan kaynaşma ve bütünleşme göz önünde bulundurulmalıdır.

Modern dünya tasarım ve teknoloji çağıdır. Tasarımın üretici bir güç haline dönüştüğü sanayinin teknoloji ile ilintili parametrelerinin giderek arttığı gözle görülür biçimde saptanmaktadır. Bugünün dünyasında tasarım ve teknolojiyi bir birinden ayrı iki farklı olgu olarak algılamak mümkün değildir.

Tasarım ve teknoloji arasındaki ayrıştırıcı çizgi, bugün içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreğine göre daha az belirgindir. Teknolojinin vazgeçilmezi olan tasarım bugün yüksek teknolojinin en temel parçası olarak nitelendirilmektedir. Üretimi esas alan günümüz dünyasında tasarım ve teknoloji politikaları belirlenirken, bu iki etken arasında giderek artan kaynaşma ve bütünleşme öz önünde bulundurulmalıdır.

Tasarım yalnızca sanayiyi etkisi altına almamıştır. Ekonominin başka aktörleri ve günlük yaşamın hemen tüm alanları da aynı etki nedeniyle hızlı bir değişim sürecine girmiştir.

Eğitimden savunma sanayiine kadar pek çok alanın tasarım ve teknolojiden yararlanılarak güncellenmesinin gerçekci bir hedef olduğu söylenebilir. Üretimin bütün alanları içinde, en açık ve doğanın etkisinin en belirgin hissedildiği tarım bile, tasarım kavramından nasibini almış, bu sayede tam bir sanayi kimliği kazanmıştır.

Bütün bunlar, tasarım ve teknolojinin moder dünyada tek başına bir güç olduğu anlamına gelmemektedir. Ancak yaşanan gelişmeler bu iki kavramı küresel ölçekte etkin aktörler haline getirmiştir. Bu etkinlik, doğrudan ekonominin gereklerinden, özellikle de sanayi kesiminden gelen güçlü taleplerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, tasarım ve teknolojiye olan talebin ve bu talebi karşılama sürecinin de toplumsal siyasi bir çerçevesi vardır ve bu çerçeve içinde biçimlenmektedir.

tasarım-nevart akademi
Kaynak(görsel): https://www.behance.net/Vaiva

Ülkelerin tasarım ve teknolojideki gelişmişlikleri, küresel rekabette belirleyici bir aktördür. Teknolojik gelişmeyi sağlayan araştırma ve geliştirmenin sayısal olarak değerlendirilmesi, gelişini tamamlamış ülkelerde, ürün planında ekonomiye etkisi ile kendini gösterir. Ekonomik parametrelerde tasarımın etkisi insan gücü, finansman, fiziksel altyapı ve ölçülebilir bilgiden oluşmaktadır. Bu parametreler yeni ürünler, sistemler, teknolojik gelişmişlik ve patentler olarak küresel rekabette yer bulur. Bu sürece doğrudan etken olan araştırma geliştirme kabiliyetinin yeterliliği üretime ve dolayısı ile ekonomiye sağlanan katma değere paralellik gösterir. Ancak doğrudan etken olan araştırma geliştirme çalışmalarında büyük çabaların harcanması, teknolojik olarak kararlı bir gelişmeye neden olurken, bu sürecin modern tanıtım unsurları ile desteklenmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Gelişmekte olan ülkelerde ise gelişmiş ülkelerin aksine genellikle endüstriyel ve hizmet üretim faaliyetleri ile bilgi üretim faaliyetleri arasında ilişki yok denecek kadar azdır. Kendi iç dinamikleri ile gelişen bir teknolojik yapıya sahip sanayileşmiş ülkeler arasında, günümüzde bu rekabete tasarım kavramı da eklenmiştir. Klasik anlamda rekabet gücünü belirleyen faktörler arasında doğal hammadde kaynaklarının bolluğu, ucuz işçilik gibi temel üretim faktörleri yer alırken, günümüzde ileri ve özellikle üretim faktörleri belirleyici duruma gelmiştir.

İleri üretim faktörleri, nitelikli üşgücünü, araştırma geliştirme, altyapısını ve modern bir haberleşme ağını içerirken, özellikli üretim faktörleri, belirli alanlarda yoğunlaşmış bigli ve beceriye sahip işgücü ile bilgii ve deneyim birikimini içermektedir.

Nitekim, geçmişte dünya pazarlarındaki faktörleri, başlıca ucuz tasarım olan ülkeler, gelişmiş ülkeler de yeni tasarım trendlerinin gelişiminden şimdiden olumsuz yönde etkilenmeye başlamışlardır. Bunu aşmanın yolu ise ileri ve özellikli üretim faktörlerinin ülkede tam anlamı ile sağlanmasına önem verilmesi, eğitim sistemi ile bilimsel ve teknolojik araştırma geliştirme sisteminin, ülke kaynaklarının en verimli şekilde kullanılarak geliştirilmesidir.

 

 

Burkay Özgören

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenleri Derneği

Düşçizgisi 2012   

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
Yardıma mı ihtiyacın var ?
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim.