Yeni Konular »

Hat Tanıtım Web

Temel Kaligrafi ve Hüsn-i Hat Eğitimlerimiz Başlıyor.

25 Mayıs 2021 – 11:23

Temel Kaligrafi ve Hüsn-i Hat eğitimlerimiz başlıyor. Kontenjan sınırlıdır.
Eğitimlerimiz 19 Haziran 2021 tarihinde başlayacak olup cumartesi ve pazar günleri çevrimiçi olarak yapılacaktır.
Eğitimler; harfler, kelimeler, cümleler olarak üç bölümde toplam bir ay 16 ders saatinde tamamlanacaktır.
Eğitim …

Devamını oku »
Yeni Konular

Bu bölüm en yeni ve ilgi çekici konuları içerir. Nevart'ın ilgisini çeken konuları buradan bulabilirsiniz.

Nevart

Bu bölüm Nevart Akademi'yle ilgili bilgiler, etkinlikler ve haberler içerir. Bakın Nevart'ta neler oluyor....

Sanat

Bu bölüm sanat haberleri, etkinlikleri ve sanatçılar hakkında bilgiler içerir… Burası sanata bakan bir pencere!

Tasarım

Bu bölüm tasarım haberleri, etkinlikleri, tasarımcılarla röportaj gibi tasarımla ilgili bilgiler içerir... Tasarım dünyasını buradan takip edin!

Online Dersler

Bu bölümde temel çizim, desen, anatomi, imgesel tasarım gibi Nevart Akademi'de eğitimini verdiğimiz derslerin bir kısmını online olarak takip edebilirsiniz.

Eğitim, Yeni Konular »

YENİ DÖNEM BAŞLADI

04 Ekim 2020 – 15:43
nevart akademi yeni dönem

2020-2021 eğitim öğretim yılımız 10 Ekim 2020’ de başlayacaktır.

Yeni bir eğitim öğretim yılında korona virüse karşı tüm önlemlerimizi alarak yeni döneme hayat veriyoruz. 

Devamını oku »

Eğitim, Yeni Konular »

Özel Yetenek Sınavı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Başarımız

03 Ekim 2020 – 13:28
Nevart Akademi Kazanan Öğrenciler_Çalışma Yüzeyi 1 kopya 2

Uluslararası başarısı kanıtlanmış eğitim programı ile Nevart Akademi 2019-2020  eğitim öğretim yılında öğrencilerini bir kez daha başarıya taşıdı. Öğrencilerimiz sanat disiplinini tadarak hedeflediklerini dönem başından bu yana gösterdikleri azim ve kararlılıkla ulaştılar. Sanat alanında ve yaşantılarında daima başarıya ulaşmaları dileğiyle her zaman yanlarında olduğumuzu bildiririz.
Devamını oku »

Genel, Sanat, Yeni Konular »

Modern Öncesi Resim Sanatı I

17 Mayıs 2020 – 15:58
daumier_honore_

Sanatın çağlar boyunca toplumsal yapıdan ve yönetimden etkilenmiştir. Bu etki bazen gözle görülür şekilde olmasa da, bazen dikkate değer bir keskinlikle olmuştur.

1789-1799 aydınlanmanın başlangıcı olarak hayatımızın birçok alanında dolaylı ya da dolaysız yenilik getirmiştir. Fransız Devrimi burjuvazinin zenginliğini kullanamıyor olmasından dolayı monarşiye karşı çıkmış olması eşitliğin, hak, hukuk, adalet kavramlarının aslında hangi zümre için önem arz ettiği dikkatinizi çekmiştir. Resim sanatı üzerine bu nasıl yansımıştır, biz bununla ilgileneceğiz.

Devamını oku »

Nevart, Sanat, Yeni Konular »

ROBERT ROUSCHENBERG VE KOLAJ

15 Mayıs 2020 – 12:45
INLET 1959 Combine: oil, newspaper, printed reproductions, paper, wood, metal, fabric, pant leg, zipper, wire hanger, paper clip, can lids, stuffed bird, toy pistol, light socket, conduit, compass, furniture wheel, and corkscrew on canvas (214.6 x 121.9 x 12.7 cm

1950 sonrası sanat anlayışının gelişiminde önemli bir yere sahip olan Robert Rauschenberg (1925-2008) soyut dışavurumculuk, pop art, minimalizm, neo-dada, enstalasyon (yerleştirme) sanatı, asamblaj, kavramsal sanat, performans sanatı gibi pek çok sanat akımına ve anlayışına dahil olmuştur.

Devamını oku »

Genel, Sanat, Yeni Konular »

Barok Resim Sanatı

09 Mayıs 2020 – 11:20
Caravaggio_-_The_Incredulity_of_Saint_Thomas

Klasiğin yön değiştirmesi, durağanlığın harekete, sessizliğin gürültüye dönüşmesi.

Barok sanatı, 1580-1750 yılları arasında söz sahibi olmuştur. Sanat tarihi ile ilgilenen lerin aşina olduğu Barok kelimesi, Portekizce ‘’barocco’’ , düzgün olmayan inci kelimesinden gelmektedir. İlk başlarda bu isim Barok sanatçılarını yermek amaçlı kullanılmıştır.

Klasik anlayıştaki kesin hatlı, ideal güzellik ile bezenmiş kurallar bütününü Barok değiştirmiştir. Çünkü barok prensipleri reddeder. Sanatçının kendi isteğini ele almaktadır. Eserlerde teatral güzellik ön plana çıkarmıştır.

Devamını oku »

Genel, Sanat, Yeni Konular »

Fotoğraf Sanatında Varoluşsal Kaygı; Nan Goldin İncelemesi

05 Mayıs 2020 – 12:55
Misty and Jimmy Paulette in a taxi, NYC 1991 Nan Goldin born 1953 Purchased 1997 http://www.tate.org.uk/art/work/P78046

Varoluşsal kaygı içerisinde kendini kim olduğunu sorgulayan bu sorgulamalar sayesinde travmalarıyla yüzleşip arınma çabası içerisinde olan Nan Goldin, ablasının intiharı üzerine yaşadığı bir takım travmalar ve sorgulamalar onun hayatını çektiği her fotoğraf karesinde olduğu gibi izleyiciye sunmaya zorlamıştır. Fotoğraflarında yaşadığı dönemin daha gerçek olduğunu düşündüğü kesimiyle ilgilenmiştir. Fotoğraflarını günlüğüm olarak ifade eder. Gittiği partilerdeki anlara tanık oluruz. Arkadaşlarının hastalıklarının günbegün ilerleyişini izleriz.

Devamını oku »

Genel, Sanat, Yeni Konular »

Sanat Tarihi | Rönesans

03 Mayıs 2020 – 17:59
boticelli, simonette vespuci

14.yy sonları 15. yy. başlarındaki keşifler ve genişleyen ticari ilişkilerle başlayan seferler, bilimsel buluşlar kilisenin ilahi anlayışı sekteye uğramıştır. Yeni bir dönem olan ve hepimizin bildiği yeniden doğuş yani Rönesans dönemi ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu dönemin iki dünya görüşü vardır: hümanizm ve idealizm. İnsanlığı merkeze alan yeni anlayışla birlikte, sanatçılar da yönlerini dünyaya çevirdiler. Kabul gören teorilere dayanmak yerine, gerçekliği olabildiğince kesin yansıtma yolunda gözlem ve tasarım ile göze en güzel görünecek ideal formları betimlemeye çalıştılar. Perspektifte merkezi perspektifi kullanarak iki boyutta derinlik yanılsaması yaratmayı mümkün hale getirdi. Masaccio, ‘’Kutsal Üçleme’ freskinde bunu ilk kullananlardan olmuştur.

Devamını oku »

Sanat, Tasarım, Yeni Konular »

Teknolojinin Baskı Sanatına Etkileri

29 Nisan 2020 – 14:43
Robert Rauschenberg -Güçlendirici, 1967

Hızla akıp giden yaşantının teknolojiyle beraber değişime uğramasının bir sonucu da seri üretimler olmuştur. Fotoğraf ile birlikte değişen bu süreçle teknik ve estetik kaygıların değişimi farklı disiplinlerin ortaya çıkışıyla düşüncenin önemini ön plana çıkmıştır. Bu düşünceleri hızla geçip giden zamanda üretimlere dönüştürebilmek çoğaltabilmek için yeni yollara başvurulmuştur.

Devamını oku »

Genel, Sanat, Tasarım, Yeni Konular »

Müzecilikte Dijital Dönüşüm

25 Nisan 2020 – 18:14
TeamLab-Borderless-Tokyo-Guide

Müzeler, kültürel, sanatsal, bilimsel ve tarihi özelliği ve önemi olan eserleri ve objeleri toplayan, koruyan, yorumlayan, sürekli ya da geçici sergilerle halkın hizmetine sunan kurumlardır. Kültürel akışın en önemli parçalarından biridir.

Yunan mitolojisine göre müze(muse), şair,  filozof, ve müzisyenlerin ilham aldıkları dokuz tanrıçaya verilen addır.

Devamını oku »

Sanat, Tasarım, Yeni Konular »

Resim Sanatının Moda Tasarıma Etkisi

22 Nisan 2020 – 17:02
resim sanatı ve moda tasarım

   Tasarım ürünlerinin oluşumunda insanların güzel görünme ve giyinme arzusunun yanı sıra renk, çizgi ve desenlerinde büyük rolü vardır.Giysi tasarımında renk, çizgi ve biçimin dışında, oran, denge, uyum, vurgu, siluet, desen ve doku gibi detaylar da tasarımcının yaratıcılığı ile birleştirilip estetik bir görünüm kazanarak ürün haline getirilmektedir.

Devamını oku »

Eğitim, Genel, Sanat, Yeni Konular »

Sembolizm ve Baskı Sanatı

20 Nisan 2020 – 11:28
Edvard Munch Erkeklerin Beynindeki 1897

Sembolik anlatım insanlığın oluşumundan bugüne daima var olmuştur. İlk insanlar duygu düşünce ve gün içersinde yaşadıkları olayları iletişim amaçlı anlatma isteği gütmüşlerdir. Primitif sanatlarda var olan yani ilkel sanat ürünleri mağara resimlerinde ki sembolik anlatımlar bu ilk insanların ifade biçimlerini oluşturmaktadır. Sembolik anlatım bir ifade biçimi olarak dil yerine geçmektedir. Bu günkü yazıya eş değerdir. Sembol kelimesi işaret anlamına gelmektedir.

Devamını oku »

Genel, Sanat, Yeni Konular »

Estetik Değerlerin Oluşumu

18 Nisan 2020 – 12:19
finished-eye_nazlıışık

Estetik Değerlerin Oluşumu

Estetik kelimesinin kökeni Yunanca Aisthesis, duymak ve algılamak anlamındadır. Estetik kelimesi 18.yy’ a kadar günümüzdeki anlamıyla kullanılmamıştır. İlk defa 1750’li yıllarda Alman filozof Baumgarten tarafından bir bilim olarak nitelendirilmeye başlanmıştır.

Estetik alanıyla ilgili üç farklı yaklaşım vardır.

Devamını oku »

Genel, Sanat, Tasarım, Yeni Konular »

Evde Sanat Var

10 Nisan 2020 – 11:41
Rebecca Horn-touching the walls with both hands simultaneously- 1974

Yaşanılan covid19 (coronavirüs) salgını evde kalma oranlarını artırdı. Evde kalma süresi uzadıkça üretkenlik edimi devreye girdi ve insana bir şeyler yapmadan ya da üretmeden zaman algısının değişmeyeceği gerçeğini gösterdi. Sosyal medya ağlarında şu başlıklar hepimizin gözüne çarptı; evde ne yapılır, günlük ev işleri planlaması, karantinada evde yapılacaklar listesi …

Şöyle bir düşünüyorum da evlerden ne zaman bu kadar uzaklaştık/ uzaklaştırıldık? Bu konu çok başlıklı olduğundan konuyu dağıtmayacağım, asıl konuma geliyorum: Peki sanat bu durumun neresinde? Evde sanat nasıl mümkün? Devamını oku »

Eğitim, Genel, Yeni Konular »

KARANTİNA SANAT OKULLARINI NASIL ETKİLEDİ

09 Nisan 2020 – 12:46
karantina online sanat eğitimi

Koronavirüs salgını ve karantina dönemi öğrenciler üzerinde ciddi etkiler bırakmakta.

 

Coronavirüs salgını özellikle eğitimlerinin son yılında öğrencileri ciddi şekilde etkiledi. Bir çok ülküde üniversiteler, liseler ve ilkokullar kapatıldı. Tabi en bunların içinde Üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri ve sadece sanat eğitimi veren üniversitelerde var. Son sınıf öğrencilerin için durumun daha kötü olmasının sebebi, iş dünyasına atılmadan önce görecekleri dersleri ve final sınavlarını kaçırmış olmaları. Üniversite öğrencileri için dersler online olarak sürdürülüyor olsada bu onlar için kesinlikle bir dezavantaj. Devamını oku »

Yeni Konular »

MODANIN KISA TARİHİ

07 Nisan 2020 – 14:45
ikinci dünya savaşı moda

1900’ler moda tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

 

1903 yılında modern yüzyılın terzilerinden Charles Worth’un yanında çalışan Paul Poiret Paris’te kendi atölyesini açmıştır. Paul Poiret doğu esintilerini elbiselerine yansıtmıştır. Devamını oku »

Genel, Sanat, Yeni Konular »

Picasso

04 Nisan 2020 – 15:21
Picasso_Guernica

Picasso 25 Ekim 1881 yılında İspanya’ nın Malaga şehrinde dünyaya gelmiştir.

Picasso’ nun yeteneğini babası fark etti ve ona resim konusunda yardımcı oldu. Picasso’nun yeteneği eğitimi ilerledikçe ortaya çıktı ve ailece Barcelona’ ya taşındılar. Orada School of Fine Arts’’ a başladı fakat okulun katı kurallarına uyum sağlayamayan Picasso okula gitmemeye başladı.

16 yaşında Madrid’e taşındı ve orada Royal Academy of Fernando adlı okula girdi. Bu okulda da klasik sanat eğitiminin kendisine bir şey katmayacağını düşündü ve yine okula bıraktı.

Devamını oku »

Sanat, Yeni Konular »

Baskı Resim Sanatı Tarihi

03 Nisan 2020 – 13:31
Ardan Özmenoğlu- Yerleştirme İpek Baskı

Baskı resminin temel prensibi; bir düşüncenin, çizimin veya fotoğrafın kalıp yöntemi ile başka bir yüzeye aktarılması ve birden fazla üretim sağlanması mantığına dayanır.

Baskı sanatının tarihi incelendiğinde paleotik döneme kadar gittiği söylenebilir. Herhangi bir materyali çizerek oyarak kazıyarak yapılan bu işlem eski dönemlerde de sıkça kullanılmaktaydı. Kaya, boynuz, kemik, deri ve kumaş gibi malzemeler üzerine sivri bir aletle sürterek meydana getirilen çizgiler bugünkü baskı sanatının ilk örnekleri olarak kabul edilir.

Devamını oku »

Sanat, Yeni Konular »

İŞTE SİZE FIRSAT

31 Mart 2020 – 15:59
nevart-akademi-nazlı-ışık-çizim

Evde Kal Vaktini Değerlendir

Hepimizin evde olduğu bu günlerde zorunlu olmadıkça dışarayı çıkmıyoruz ve evde kalıyoruz. Bu süreçte uyarıları dikkate alalım ve sağlığımıza dikkat edelim sadece kendimize değil başkalarına karşıda sorumluyuz. Peki neredeyse vaktimizin tamamını evde geçirdiğimiz bu dönemde neler yapabiliriz, kendimize ne katabiliriz.  Tam bu noktada sanat devreye giriyor. Kendimize herhangi bir sanat dalında hobi edinebilir ve evde geçirdiğimiz bu zamanı hem verimli hem eğlenceli şekilde kullanabiliriz. Devamını oku »

Eğitim, Genel, Sanat, Yeni Konular »

Özel Yetenek Sınavları Neden Vardır ?

18 Ekim 2019 – 14:38
yetenek sınav

Toplum bireylerden oluşur. Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelecekleri yetişen bireyin niteliğine bağlıdır. Bu nedenledir ki toplumu oluşturan en küçük parçanın donanımı bütün parçayı etkilemektedir. Bir toplumun sadece teorik bilgiye sahip olması onu dünya çapında söz sahibi olmaya götürmez. Günümüzde artık çok yönlü birey ve toplum ön plana çıkmış; bir uzmanlık alnına sahip ama farklı becerileri de sağ cebinde taşıyor olması önem kazanmıştır.

Toplumlar geleceklerini iyi eğitimli bireyler üzerine kurmaktadır demiştik. Bu safhada özel yetenekli bireyler konunun tam içinde yer almaktadır. Özel yetenekli bir bireyi fark edebilmek akademik başarıyı fark etmekten daha zordur. Burada iki sorun ile karşılaşırız: ilki bu yetenekler nasıl tespit edilir, ikincisi nasıl bir eğitim verilmelidir. Ülkemiz eğitim sistemi bu yetenekleri eğitebilecek bir donanıma sahip değildir.

Devamını oku »

Eğitim, Yeni Konular »

RESİM KURSU| bir resim kursunun anatomisi

14 Eylül 2019 – 15:19
nevart-akademi_resim_kursu

Ankara’ da bir resim kursu olarak 10 yıllık bir tecrübeyle bu yazıyı paylaşıyoruz. ‘’Bir Resim kursu nasıl olmalı’’dan ziyade ‘’Nasıl olmamalı’’ dır sorusuna çözüm arayan bir resim kursuyuz. Resim eğitimi konusunda biraz iddialıyız. İddialı olmamızı sağlayan neden, uluslararası bir eğitim programı ile yurt içi ve yurt dışı öğrenci başarılarımızdır.

Devamını oku »

Eğitim, Yeni Konular »

Yetenek Sınavı Hazırlık Eğitimi

21 Ağustos 2019 – 12:42
Nevart_akademi_yetenek_sınaı_hazırlık

Sanat ve tasarım eğitimi alanlarında Ankara’nın ilk sanat akademisi olma özelliğini taşıyan Nevart Sanat ve Tasarım Akademisi 10 yılı aşkın tecrübesi, uluslararası sanat eğitimi araştırmaları sonucunda elde ettiği donanım ile hazırlanan eğitim programını incelemeden karar vermeyin. Geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak hazırlanan eğitim programı yetenek sınavı hazırlık öğrencilerini disiplinli ve yoğun bir hazırlık evresinin içine sokarak sınavda başarılı olmaları yönünde motive etmektedir.

Devamını oku »

Yeni Konular »

ÇOCUKLAR İÇİN SANAT EĞİTİMİ

17 Ağustos 2019 – 14:06
Nevart_akademi_çocuklar_için_resim_kursu

 Sanat bireylerin, belli bir düzen içinde; duygusal ve düşünsel süreçlerini çalıştırarak davranış ve bilinçlenme yönlendirilir. Sanat sayesinde öğretici ve öğrenci buluşur ve belli bir disiplin sürecinden geçerek sanat dallarından birinde yetkin hale gelir. Sanat okulunun temel sanat eğitiminde belli başlı öğeler vardır; gözlem, araştırma, bulma, deneme, denetleme ve sonuçlandırma olarak sıralayabiliriz.   

Devamını oku »

Yeni Konular »

SERTİFİKALI RESİM KURSU

19 Haziran 2019 – 12:43
Baskı

Sertifikalı resim kursu kayıtlarımız başladı!

Ankara’ da 10 yıllık deneyim ile resim kurslarımız Çankaya’ da devam ediyor. Sertifikalı resim kursu,  alanında uzman, dinamik ve genç kadromuz ile Ankara’ da yeni dönem eğitimleriyle buluşuyor.

Devamını oku »

Eğitim, Yeni Konular »

SANAT PEDAGOJİSİ ve SANAT EĞİTİMİ

08 Ocak 2019 – 10:47
sanat okulu, egitim

SANAT PEDAGOJİSİ NEDİR ?

İnsanın yaratıcı sanatsal eğitiminin, sürekli gelişim içinde bulunan bir sistem olarak ele alındığı bilim dalıdır. Sanat pedagojisinin sistematik bir öğretme oluşturduğu söylenemez. Sanat pedagojisinin amacı, kişilik oluşumunda yapıcı ve düzenli bir şekilde sanat eğitiminin şekillendirilmesine bilimsel olarak yardımcı olmaktır.

Devamını oku »

Yeni Konular »

Nevart Akademi Ankara Tıp Fakültesinde

28 Ekim 2018 – 10:44
nevart akademi ankara tıp

Nevart Sanat ve Tasarım Akademisi Ankara Tıp Fakültesi öğrencileri ile buluştu. Ankara Tıp Fakültesi kampüsünde gerçekleşen bu etkinlikte Amerikalı sanatçı Jackson Pollock ve onun sanat anlayışı hakkında bir workshop gerçekleştirildi. Bu workshop kapsamında öğrenciler kendilerine verilen boyalar ile önlerindeki kağıtları diledikleri gibi kullanarak Jackson Pollock'un kullandığı tekniğe benzer bir teknikle çalışmalar yaptı.

Devamını oku »

Eğitim, Yeni Konular »

Yetenek Sınavları ile İlgili Detaylı Bilgi

17 Mart 2013 – 13:48
İllüstrasyon: Sophie Blackall

Yetenek sınavları her üniversitenin kendi bünyesinde düzenlediği,  sanat ve tasarım gibi yaratıcılık gerektiren bölümlere öğrenci seçmek için uygulanan bir çizim sınavıdır. Bu sınavlar her üniversite tarafından ayrı ayrı düzenlendiği ve uygulandığı için öğrenci seçimleri de o okullar tarafından yapılıyor. Bundan dolayı da her üniversite kendisinin düzenlediği yetenek sınavında farklı uygulamalar yapabiliyor. Örneğin bir üniversite portfolyo ile öğrenci kabul ederken, bir başkası renk bilgisini ölçen bir sınav yapabilir, veya bir başkası perspektif bilgisini ölçen bir sınavla öğrenci kabul edebilir. Bundan dolayı öğrencilerin hangi üniversitenin hangi bölümüne başvuracağını önceden bilmesi önemli.

Devamını oku »

Eğitim »

Sertifikalı Moda Çizim Teknikleri Eğitimi

21 Ağustos 2019 – 14:07
Nevart 2019 Afiş -3

Sertifikalı moda çizim teknikleri eğitimi kayıtlarımız başladı! Ankara’ da 10 yıllık deneyim ile moda çizim teknikleri kursumuz Çankaya’ da başlıyor. Sertifikalı moda çizim teknikleri kursu, alanında uzman, dinamik ve genç kadromuz ile Ankara’ da yeni dönem eğitimleriyle başlıyor. Günümüzde aldığınız eğitimleri sertifikayla taçlandırmak artı bir değerdir. Bu eğitiminizi kaliteli ve doğru bir programla almakta sertifika kadar büyük bir önem taşımaktadır.

Devamını oku »

BATI SANAT TARİHİ | DERS NOTLARI BÖLÜM – 1

16 Şubat 2019 – 10:39
nevart-batı-sanatı-tarihi-ders-notları

Geçiş Devri (4-5. yy.)

Dönem: İmparator Constantino

Bazilika: En az iki destek(sütun, paye) dizisi ile üç nefe ayrılmış uzunlamasına dikdörtgen mekanlara denir.

BATI SANAT TARİHİ | DERS NOTLARI BÖLÜM – 2

15 Şubat 2019 – 09:48
nevart akademi sanat

Romanesk ( Norman Sanatı )

10-12. yy. Batı Roma
Katolik kilisesi teşkilatlanmaya başlar.
Papa bütün kiliselerin hakimiyetini elinde tutar.
10-11. yy başları erken romanesk
11. yy- 12. yy ortaları geç (Olgun Romanesk)

BATI SANAT TARİHİ | DERS NOTLARI BÖLÜM – 3

04 Şubat 2019 – 09:30
batı sanatı tarihi

Gotik Sanat (12.yy ortaları-14.yy ortaları)

Bunalım dönemleri yaşanıyor. Bu yüzden tanrıya yaklaşma isteği oluşuyor. Bunun sonucunda yüksek duvarlı  yapılar ortaya çıkar. Yükseklik artırmak amacıyla kiliseler daraltılır.

BATI SANAT TARİHİ | DERS NOTLARI BÖLÜM – 4

03 Şubat 2019 – 12:56
batı sanat tarihi

RÖNESANS( 15-16.yy)-1

Rönesans Fransa kökenlidir. Fakat rönesans İtalya'da doğmuştur. İtalyan hümanistlerinde eski yunan dönemine özlem vardı. Bu dönemi yeniden getirdikleri için döneme Rönesans( yenidendoğuş ) adı verilmiştir. Ortaçağ'da skolastik düşünce yerine hümanist felsefe geldi. Skolastik düşüncede …

BATI SANAT TARİHİ | DERS NOTLARI BÖLÜM – 5

02 Şubat 2019 – 13:41
batı, sanat, tarih

MANİERİZM

Maniera kelimesinden gelir; tarz, üslup anlamındadır. Yeni bir üslubun gelişini anlatır. İtalya'da ortaya çıkmıştır. 16.yy ortaları/ sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. 17. yy başlarında yerini barok sanatına bırakır. Barok sanatının erken dönemi olarak görülür. Bir geçiş …

BATI SANAT TARİHİ | DERS NOTLARI BÖLÜM – 6

01 Şubat 2019 – 12:42
sanat, tarih

BAROK

Portekizce inci anlamına gelir.
Şekilller tam geometrik ifade edilmez. 
17. yy da İtalya' da başlar.
Duygular ön plandadır. Zıtlıklar, patlamalar,esrarengizlik, bilinmezliğin ön planda olduğu dönemdir.

Barok üslubunun özellikleri:

Barok üslubu ışık gölge özelliğini taşır.( Işık- gölge üslubudur.)
Derinlik üslubudur.( Gözleri derinlere …

Nevart Akademi – Temel Çizim Ders 04 Küp Parçalama

25 Kasım 2015 – 14:07
DENEME SES BİR Kİİ ÜÇ

Küp parçalama objeler ve basit formları anlamada son aşama sayılabilir. Video da gördüğünüz küpleri sizde dilediğiniz gibi ekleyip çıkartarak çalışabilirsiniz.

Nevart Akademi – Temel Çizim Ders 03 Silindir

25 Kasım 2015 – 13:37
DENEME SES BİR Kİİ ÜÇ

Temel çizimde yuvarlak formları anlamak ve boyutlandırmak için silindir çiziminden faydalanabilirsiniz. Yuvarlak formları silindirin içindeymiş gibi düşünerek çizebilirsiniz. Silindirden faydalanmak işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Formları en basit halleri ile düşünerek çizmek size hem zaman kazandırır hemde …

Nevart Akademi – Temel Çizim Ders 02 Koni

25 Kasım 2015 – 13:10
DENEME SES BİR Kİİ ÜÇ

Bu videoda tıpkı bir önceki videoda olduğu gibi benzer teknikleri uygulayarak koni çizmeyi ve gölgelendirmeyi öğrenebilirsiniz. Ayrıca temel şekilleri (küp, koni, küre) sürekli tekrarlayarak elinizi geliştirebilirsiniz. Eğer çizim yapmaya gerçekten istekliyseniz günde en az bir …

Nevart Akademi – Temel Çizim Ders 01 Küp

25 Kasım 2015 – 12:34
online ders

Küp üç boyut algısında ilk aşamadır. 3 boyutlu nesneleri çizerken küpten faydalanabilirsiniz. Bu herhangi bir nesne ve ya insan olabilir.

Open chat
Yardıma mı ihtiyacın var ?
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim.